pavel mokrejs team

Koučování v horách

23. 03. 2016

Myšlenka intenzivního koučování v přírodě se může zdát extravagantní, až šarlatánská. Klienti většinou očekávají, že se koučovací setkání (obvykle maximálně dvouhodinové) včlení někam do plánu pravidelné operativy.

Vytížený člověk se po takovém sezení znovu vrhne do koloběhu každodenní rutiny, povzbuzen, aby zvýšil svůj výkon. Je přesvědčen, že na setkání se svým koučem potřebuje především pohodlí a nerušené prostředí. Proč tedy kamkoli putovat?

Hlavní důvody, pro které jsem dospěl k této variantě intenzivního koučování, byly dva: především osobní zkušenost s tím, jak na člověka působí pobyt v přírodě, a současně potřeba delšího času stráveného s klientem bez jakýchkoli vyrušení.

Pěší putování má pro lidstvo od nepaměti zvláštní význam. Každá fyzická cesta jakoby zároveň otevírala cestu duchovní. Vykročení z rámce rutiny a každodennosti. Mám zkušenost, že vést rozhovor v rámci cesty je jiné, než když probíhá v pracovně. Tempo je pomalejší, dochází nutně k momentům, kdy hovor ustupuje do pozadí, ale snáze se opět navazuje, je uvolněnější, a pokud chceme, i hlubší. Díky jednomu takto strávenému dni lze dospět dále, než v průběhu zhruba pěti sezení.

Proč si pro tyto koučovací cesty vybírám pobyt v horách? Za 35 let aktivního horolezectví jsem v horách získal mnoho užitečných zkušeností a silných zážitků. Myslím, že se jedná o krajiny, které zvlášť významně působí na naši mysl i prožívání. Mám empiricky ověřeno a mnohokrát potvrzeno také to, že člověk putující horami získává velmi rychle odstup. Bludné kruhy a stereotypy se tak rozbíjejí snáze a mysl se otevře novým myšlenkám. Sedíme-li uzavřeni v pracovně, jsme v umělém prostředí, které se točí kolem nás. Vydáme-li se fyzicky k vrcholu, který dosud ani nevidíme, získáváme jinou relaci a perspektivu. Vidíme to, co tu bylo dlouho před námi a bude dlouho po nás. Nekonečná obloha, před kterou se většinu času uzavíráme, se najednou stane bezprostřední součástí reality.

 

Fotografie 1877

 

Potěšilo mne, když jsem se nedávno dočetl, že moje pozorování a zkušenosti, získané bez hlubšího teoretického zázemí, byly potvrzeny řadou výzkumů. Výzkumy v podstatě vysvětlují, proč se při pobytu v přírodě cítíme lépe. Pobyt ve volné přírodě má totiž mnohem zásadnější neurofyziologický dopad, než by se nám na první pohled mohlo zdát. Především nás přirozené prostředí uklidňuje a přináší výrazné zotavení mozku z únavy, způsobené potřebou vědomého soustředění vynucovanou naší běžnou prací. Spontánní pozornost, která se dostavuje v důsledku působení přírody na naše smysly, aktivuje utlumené oblasti našeho mozku. Vliv volné krajiny v kombinaci s chůzí příznivě působí na krátkodobou i dlouhodobou paměť.

Nejde však jen o neurofyziologické mechanismy. Prostředí hor je nesmírně expresivní a ve zcela psychologické rovině přináší unikátní zážitky. Vzniká tak velký emoční náboj, ze kterého může koučovaný čerpat ještě dlouho po skončení cesty. Pozitivní efekt přitom vůbec nezávisí na zdatnosti klienta – jsou vhodné jak pohodlné a nenáročné terény, tak jako sportovnější túry. Záleží jen na preferencích a možnostech každého, protože horské terény jsou nesmírně rozmanité. Podobně jako každý klient je jiný, tak i každá koučovací cesta je individuální. Liší se délkou, náročností, stravováním, ubytováním... každý potřebuje něco jiného a tomu je dobré vyjít vstříc.

 

 Fotografie 1860

 

Čtyřdenní horskou túru považuji za optimální. Za tu dobu se toho stihne hodně – opadne část nánosu stresu, vznikne mnoho nových myšlenek a nápadů. Někteří klienti se obávají, že po návratu vše zapadne v přívalu každodenní rutiny. Tomu předcházíme tím, že se následně ještě několikrát setkáváme a v podmínkách běžného pracovního týdne uvádíme výsledky společné cesty v život. Náboj, který si z putování v horách lidé přivážejí, přetrvá dlouho a posiluje mysl i motivaci.

Autor: Pavel Mokrejš

Všechny články Navazující služba

Zůstaňte v kontaktu

G.O.T. CONSULTING S.R.O.

Nitranská 988/19
130 00, Praha 3 - Vinohrady

IČ: 25083996
DIČ: CZ25083996
SZ: C48299 vedená u Městského soudu v Praze

+420 222 517 722

consulting@got.cz

www.got.cz

2+6=