Pavel sq 2 zl small

Nebezpečné prezentace

26. 04. 2016

Nedovolte, aby vám prezentace (z)ničily kariéru.

Myslíte, že přeháním? Taková triviální záležitost nemůže přece nikoho poškodit? Každý to přece dokáže...

...nakopírovat a napsat pár bodů do PowerPointu a potom o nich povídat. Někdy je to protivná práce, ale problém to přece není. Inu, za posledních deset dní jsem slyšel tři příběhy.


Příběh první:
Obchodník měl prezentovat výsledky své práce. Na poradě před nadřízenými, ve vyčleněném čase patnácti minut mezi ostatní agendou. Jeho výsledky nebyly rekordní, ale odpovídaly zadání a očekávání. Obchodník začal promítat mnoho tabulek, původně vytvořených za jiným účelem v Excelu. Ukazoval podrobnosti o zákaznících a o svých aktivitách. Promítal celé dlouhé sloupce čísel. Po třiceti pěti minutách jej přerušili a vzali mu slovo, k samotným výsledkům se ještě pořádně nedostal. Ředitel vystoupení komentoval pro obchodníkova nadřízeného: „Ten člověk tu jenom obhajuje svůj neúspěch. Děsím se toho, jak vypadá u našich klientů. Udělej s tím něco!"


Příběh druhý:
Produktový specialista dostal za úkol udělat školení obchodníků. Pečlivě vybral mnoho listů z katalogů, doplnil je o další tabulky a schémata z manuálů a další literatury. Promítal a mluvil a mluvil. Bral svoji úlohu vážně, rozhodl se sdělit všechno důležité, co věděl. Po chvilce všichni spali. Po proběhlém školení nikdo nic nevěděl a obchodníci se střežili tyto produkty jakkoli prezentovat.


Příběh třetí:
Mladý manažer byl vyzván, aby představil svoje záměry na následující rok. Byl pověřen, aby zlepšil práci nefunkčního týmu. To se mu do značné míry podařilo. Chtěl obhájit, že nejlepší bude v dané situaci konzervativní přístup a pokračování konsolidace jeho skupiny. Pečlivě se připravil. Začal analýzou rizik a příležitostí, připravil si poznámky o zákaznících, o členech týmu, o tom, co dokázal, i o problémech, které přetrvávají. Do obvyklé korporátní šablony pečlivě zaznamenal každý bod. Aby nedošlo k nejasnostem, doplnil jej množstvím odrážek s podrobnostmi. Vše, co spolu souvisí, na jeden slajd, to aby se neztratily souvislosti a také aby sám na nic nezapomněl. Pečlivě vše přednesl, chvíli jakoby svoji prezentaci četl. Posluchači vystoupení bez nadšení přetrpěli. Nakonec si členové vedení řekli: „Čekali jsme víc. Ten hoch nemá žádnou nosnou myšlenku, jen ucpává díry a stěžuje si, co mu chybí. Myslím, že jsme se nerozhodli správně."

Nevěřím, že by si kdokoli přál být v kůži hrdinů těchto příběhů. V krátkém čase dokázali pohřbít množství poctivé práce a zpochybnit dosažené výsledky.

„Nejlepší způsob, jak paralyzovat nepřátelskou armádu, je poslat jim PowerPoint." napsali ironicky R. Gaskins a D. Austin pro Wall Street Journal. Nezpochybňovali tím ani svůj softwarový nástroj, ani potřebu vizuální prezentace informací – pouze upozorňovali na význam rizika jejich nezvládnutí. Bohužel, většina lidí nikdy nepokročila k myšlence, že tak samozřejmá věc jako je komunikace vyžaduje cvik a kultivaci. Že vizuální komunikace je nejen složitější než verbální, ale i mnohem účinnější – bohužel v dobrém i zlém.

Prezentace zmíněné v našich příbězích měly cosi společné – byly dlouhé, nepřehledné a ošklivé. A díky tomu nudné a matoucí, jedním slovem nepřesvědčivé. Nedokázaly zaujmout dané publikum, protože nevyšly vstříc jeho potřebám. Navíc my lidé jsme vizuálně velmi vnímaví. I pokud je pro nás obtížné vytvářet hezké prezentace s příběhem, máme schopnost rozpoznat ty nepodařené.

Člověk vnímá mnoha smysly, ale nejvíce očima. V dnešním světě jsme přesycováni vizuálními podněty, proto se každý prezentující ocitá ve velmi silné konkurenci. Podcenit přípravu může být v téhle situaci fatální.

Prezentace 1b

 

Za dvacet let, během kterých se zabýváme otázkami manažerské komunikace jsme došli k poznání, že je nutné věnovat se prezentacím jako samostatné disciplíně. Nechceme přitom školit využití prezentačních softwarů (i když se bez toho zcela neobejdeme) – my učíme své posluchače přemýšlet jako režiséři a designéři.

 

Za celá léta, kdy jsme začali věnovat prezentacím zvláštní pozornost, jsme původní školení rozšířili ocelou škálu poradenských a podpůrných služeb. Prezentace pro nás nejsou akademickou disciplínou, rádi se podílíme na tvorbě konkrétního zadání. Pomáháme bojovat proti dlouhým a nudným prezentacím. Pomáháme najít výrazové prostředky a přesvědčivost vhodnou pro každou myšlenku a každou příležitost. S potěšením myslím na to, že se nám za posledních deset let podařilo zachránit už hezkou řádku důležitých vystoupení.

 

Autor: Pavel Mokrejš

Všechny články Navazující služba

Zůstaňte v kontaktu

G.O.T. CONSULTING S.R.O.

Nitranská 988/19
130 00, Praha 3 - Vinohrady

IČ: 25083996
DIČ: CZ25083996
SZ: C48299 vedená u Městského soudu v Praze

+420 222 517 722

consulting@got.cz

www.got.cz

8+6=