Náš
tým

Jsme hrdí na to, že jsme malý, úzce spolupracující tým, specializovaný na různé směry v oblasti lidských zdrojů. Pracujeme jako jeden celek, a tak máme čas a energii si s klienty budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře a pracovat pro jejich firmu, jako by byla naše vlastní.

 • pavel mokrejs team

  MUDr. Pavel Mokrejš

  je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, má zkušenosti s problematikou klinické psychologie a od roku 1996 se specializuje na problematiku psychologie práce a manažerské vzdělávání.
  Před zahájením poradenské praxe získal manažerské zkušenosti v prostředí českých i mezinárodních společností v oblasti zdravotnictví a farma-ceutického průmyslu. V současné době působí jako ředitel a odborný garant společnosti G.O.T. Consulting s.r.o., která se zabývá vzděláváním dospělých a rozvojem lidských zdrojů ve firmách.

  Specializuje se na moderní přístupy v oblasti řízení lidských zdrojů a optimalizaci řídících procesů. Od roku 2000 získal zkušenosti jako auditor systémů managementu kvality. V rámci své odbornosti poskytuje služby certifikačního auditora.

  Kromě výuky zaměřené na komplexní manažerská témata se věnuje popularizaci problematiky řízení, komunikace a individuálního rozvoje a publikoval řadu článků s danou tématikou. Je autorem a spoluautorem výukových materiálů a vzdělávacích textů k tematice prodeje, managementu a soft skills. Zabývá se problematikou metodiky vzdělávání ve firmách.

  V rámci své praxe se zabývá skupinovým a individuálním výcvikem manažerů a specialistů. Zaměřuje se na intenzivní programy individuálního koučingu.

 • petra pribilova team

  Ing. Petra Přibilová, DiS.

  je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze - Fakulta podnikohospodářská a Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Má zkušenosti v oborech profesionální komunikace a managementu. Mimo tuto oblast je specialistkou na řízení v oblasti neziskového sektoru, muzeí a galerií.

  V současné době působí jako hlavní lektor ve společnosti G.O.T. Consulting s.r.o., ve které pracuje od roku 2003. Zaměřuje se na oblast vzdělávání dospělých a rozvoje lidských zdrojů ve firmách. Samostatně zajišťuje projekty v oblasti manažerského vzdělávání včetně tvorby učeních osnov a materiálů. Aktivně provádí vlastní lektorskou činnost s hlavním zaměřením v oblasti obchodu, komunikace a managementu. V rámci své praxe se zabývá skupinovým a individuálním výcvikem včetně koučování manažerů a obchodních specialistů. Metodicky vede a trénuje podřízené v rámci společnosti G.O.T. Consulting, s.r.o. Realizuje samostatné poradenské projekty v oblasti řízení lidských zdrojů pro klienty společnosti.

  Mezi další odborné aktivity ing. Přibilové patří řízení projektů zprostředkování práce a executive search. Zde využívá své rozsáhlé zkušenosti v oblasti posuzování pracovního a výkonového potenciálu a výběru pracovníků s ohledem na specifické nároky pracovních rolí. V letech 2010-2012 se rovněž podílela na auditorské činnosti v rámci projektu Kvalita do škol.

 • Martin obd

  Ing. Martin Veselý

  Je absolventem Elektortechnické fakulty ČVUT v Praze a VŠE v Praze. Zaměřuje se na problematiku řízení rizik, finančního a obchodního managementu. Má zkušenosti nejen v oblasti finančního managementu, ale rovněž rozsáhlou praxi v oblasti restrukturalizace podniků, investic a strukturováním úvěrů

  Se společností G.O.T. Consulting, s.r.o. spolupracuje od roku 1997. V současnosti se jako konzultant podílí na projektech optimalizace systémů řízení a managementu rizik. Zabývá se vedením a rozvojem týmů v českém i mezinárodním prostředí, zejména motivací v interkulturních podmínkách.

  Za svoji profesionální kariéru působil v různých funkcích ve finančním sektoru – na pozici analytika v Odboru řízení úvěrového rizika v ČEB v Praze a na pozici ředitele Odboru řízení rizik v Mezinárodní Investiční Bance v Moskvě. Zkušenosti z oboru financí a investic získal např. na pozici finančního manažera v ČEZ a.s. Jako manažer pojišťování úvěrového rizika ve společnosti HERMES (člen skupiny Allianz), spolupracoval m.j. i na stanovování úvěrového rizika klientů.

  V rámci odborných aktivit se věnuje samostatné lektorské činnosti s hlavním zaměřením v oblasti obchodu, financí a managementu.

   

 • hedvika adamkova team

  Ing. Hedvika Havrilová

  Je absolventkou Vysoké školy obchodní v Praze. Specializuje se na problematiku řízení lidských zdrojů, talent managementu a vzdělávání ve firmách. Má rovněž zkušenosti s problematikou obchodu a řízení cestovního ruchu. Díky zahraničním zkušenostem a praxi na pozici HR manažerky získala široký i detailní přehled o příležitostech a vývách soudobého HR.

  Ing. Havrilová působí ve společnosti G.O.T. Consulting, s.r.o. od roku 2013. V současnosti se zaměřuje na oblast personálního marketingu a komplexní projekty získávání pracovníků. Samostatně zajišťuje programy akvizice a retence pracovníků, se zvláštním důrazem na zvyšování atraktivity zaměstnavatelů.
  V rámci své lektorské činnosti se zaměřuje na realizaci individuálních i skupinových vzdělávacích programů společnosti, včetně tvorby tréninkových materiálů a výcvikových scénářů s orientací na problematiku obchodu, managementu a soft skills.

  V HR managementu se zabývá rozvojem týmů i jednotlivců, kde se soustředí mj. na vazbu mezi kvalitou edukace a úrovní výkonnosti.

Zůstaňte v kontaktu

G.O.T. CONSULTING S.R.O.

Nitranská 988/19
130 00, Praha 3 - Vinohrady

IČ: 25083996
DIČ: CZ25083996
SZ: C48299 vedená u Městského soudu v Praze

+420 222 517 722

consulting@got.cz

www.got.cz

6+6=