Implementace GDPR

Nebojte se! Při rozumném přístupu k GDPR nemusíte mít obavy z přemíry komplikovaných vnitřních předpisů ani astronomických pokut.

Systém GDPR

Obecné nařízení General Data Protection Regulation (GDPR) je t.č. nejambicióznější přístup k ochraně osobních údajů na světě. Ukládá řadu nových povinností, které přesahují oblast elektronické bezpečnosti. Je proto důležité věnovat velkou pozornost analýze toho, jaká data konkrétní společnost zpracovává, jakým způsobem a s jakými riziky. V souladu se zjištěními lze následně navrhnout vhodná organizační i technická opatření, která nezatíží provoz společnosti.

Poskytujeme komplexní i dílčí konzultační podporu:

  • Vstupní analýzy a hodnocení rizik
  • Návrh postupů a opatření
  • Implementaci systému (včetně školení)
  • Periodickou kontrolu s aktualizací

 

Data Protection Officer

Nařízení GDPR vymezuje, kdy je nezbytné interně nebo externě zajistit funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Některé společnosti budou rovněž chtít tuto pozici vytvořit dobrovolně.

Hlavním úkolem DPO je monitorování systému, interní audity, školení a doporučení pro správnou praxi. Přesto, že neexistuje jasné vymezení potřebné kvalifikace, je zřejmé, že nároky na šíři znalostí DPO budou značné.

  • Připravili jsme proto metodiku školení specialistů z různých oborů a pro různé typy společností.
  • Jsme rovněž schopni zajistit služby DPO externím způsobem.

Pouze plně individualizované řešení může spolehlivě pokrýt povinnosti GDPR.

Zůstaňte v kontaktu

G.O.T. CONSULTING S.R.O.

Nitranská 988/19
130 00, Praha 3 - Vinohrady

IČ: 25083996
DIČ: CZ25083996
SZ: C48299 vedená u Městského soudu v Praze

+420 222 517 722

consulting@got.cz

www.got.cz

5+4=